SALTO Expertisedienst

SALTO EXPERTISEDIENST
Schoolbesturen hebben sinds 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de JNS er zorg voor moet dragen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Om dit voor ieder kind zo goed mogelijk te realiseren, is hoogwaardige, gespecialiseerde expertise nodig. Door krachten te bundelen en onze experts met elkaar te verbinden, is SALTO een eigen, interne expertisedienst gestart.
Onze Expertisedienst ondersteunt alle SALTO-scholen bij de ontwikkeling op het gebied van Passend onderwijs. Samen begeleiden we uw kind bij een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling. We stimuleren uw kind om eigenaar van zijn/haar eigen leerproces te zijn en we bieden hem/haar ruimte om dit te ontwikkelen. Omdat het gaat om een eigen dienst is de hulp snel, direct en efficiënt gericht op de ondersteuningsbehoefte van de school.
De Expertisedienst stemt haar werkwijze en aanbod af op de vragen van de SALTO-scholen. Hierdoor sluit de ondersteuning en begeleiding zo goed mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind, de groep en de school. Precies wat de bedoeling van Passend onderwijs is! 
De Expertisedienst van SALTO is fysiek gevestigd in het gebouw van de Jan Nieuwenhuizenschool.
 

Delen: