Team

Team

Anneke van Ooijen

Directeur

E-mail: anneke.vanooijen@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do - vr

Inge Hems

Directielid en Intern Begeleider

E-mail: inge.hems@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do

Jenny Seijdel

Othopedagoog en Intern begeleider

E-mail: jenny.seijdel@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: di - wo - do - vr

Inge Wessels

Leerkracht Sterren

E-mail: inge.wessels@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: di - do - vr

Renzi Snoodijk

Leerkracht Sterren en ICT-contactpersoon

E-mail: renzi.snoodijk@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo

Birgitte Meulensteen

Leerkracht Spetters en Kanjers

E-mail: birgitte.meulensteen@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: di - wo - do - vr

Ruby Bosveld

Leerkracht Kanjers

E-mail: ruby.bosveld@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - do - vr

Bahar Otter

Leerkracht Keien

E-mail: bahar.otter@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo

Kristi van der Beek

Leerkracht Keien en Volhouders

E-mail: kristi.vanderbeek@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - vr

Antine Wieringa

Leerkracht Volhouders

E-mail: antine.wieringa@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: di - wo - do - vr

Anne Raaijmakers

Leerkracht Uitblinkers

E-mail: anne.raaijmakers@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do - vr

Hilde Verhoeven

Leerkracht Helden en ICT-contactpersoon

E-mail: hilde.verhoeven@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do - vr

Marjan de Putter

Leerkracht Bikkels

E-mail: marjan.deputter@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do - vr

Eliza van Uden

Leerkrachtondersteuner Sterren

E-mail: eliza.vanuden@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do - vr

Laura de Graaf

Onderwijsassistent Kanjers en Keien

E-mail: laura.degraaf@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do - vr

Tugba Varlik

Onderwijsassistent Uitblinkers

E-mail: tugba.varlik@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do - vr

Michiel Flier

Onderwijsassistent Helden en Volhouders

E-mail: michiel.flier@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - wo - do - vr

Monique Poetiray

Onderwijsassistent Bikkels en Spetters

E-mail: monique.poetiray@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - do - vr

Sophie van der Leije

Docent bewegingsonderwijs

E-mail: sophie.vanderleije@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: wo - vr

Iris Verbeek

Administratief medewerker

E-mail: iris.verbeek@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: di - wo - do

Herlinde van Dijck

Conciërge

E-mail: herlinde.vandijck@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: ma - di - do - vr

Mieke van Lieshout

Administratief medewerker

E-mail: mieke.vanlieshout@salto-eindhoven.nl

Werkdagen: wo - do