De inspectie

RIJKSINSPECTIE
Net als iedere school, dient de JNS aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Een rijksinspecteur volgt onze school. Deze persoon kijkt of alles op school aan de wettelijke voorschriften voldoet. School, MR en bestuur krijgen altijd een verslag van de bevindingen. Op de website van de inspectie (https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/) leest u wat de inspectie heeft gerapporteerd over onze school.
 

Delen: