5. Overblijven

OVERBLIJVEN
 
Uw kind blijft  in de middagpauze op school en eet gezamenlijk met zijn/haar groep .
 
Eten
We gaan er vanuit dat uw kind in de ochtend een ontbijt heeft genuttigd. Van u vragen we om voor uw kind brood mee te geven in een broodtrommel. Wij verzoeken u niet meer brood mee te geven dan uw kind in het alge­meen op kan. Wij hebben als uitgangspunt dat uw kind het meegegeven brood opeet.

Drinken
Uw kind mag uiteraard ook drinken mee naar school nemen. Wij vragen u de volgende voorwaarden in acht te nemen:

  • Uw kind neemt, bij voorkeur, een goed afgesloten beker mee naar school.
  • Een pakje of plastic flesje is ook mogelijk, maar gezien de hoeveelheid afval die dat met zich meebrengt, gaat onze voorkeur daar niet naar uit. Geeft u dit toch mee, wilt u dan de naam van uw kind op het pakje schrijven?
  • Energydrankjes zijn niet toegestaan.
  • De drank mag niet koolzuurhoudend (geen prik) zijn.
  • Blikjes en glazen flesjes zijn niet toegestaan. Dit in verband met snijdgevaar bij het openen.
  • ’s Morgens zet uw kind bij binnenkomst het drinken en het brood in de klas.
  • Uw kind mag op meerdere momenten drinken. Dat wordt in de klas afgesproken.

 
Snoepen
De JNS is een gezonde school. Daarom is het meebrengen van snoep | kauwgom niet toegestaan. In de kleine pauze eten de kinderen fruit, brood of een tussendoortje.
 
Gezonde tussendoortjes zijn bijv. fruit, boterham, peperkoek, cracker, etc. Verder hanteren we de afspraak: eerst de boterhammen en het fruit opeten. 
 
Traktatie
Als uw kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakteren. Wij stimuleren als Gezonde School daarom ook gezonde traktaties.

Tanden poetsen
Uw kind mag in de middagpauze de tanden poetsen. In overleg met de leerkracht, geeft u de spullen daarvoor mee naar school.
 
Spel
Tijdens de pauze speelt uw kind een kwartier. Voor een eerlijke verdeling is er een spelrooster gemaakt.

 

Delen: