1. Over de JNS

SALTO-SCHOOL JAN NIEUWENHUIZEN (JNS)
 
Heeft uw kind van 4 tot 13 jaar moeite met leren, zijn er opvoedingsmoeilijkheden of kampt hij/zij met lichte gedragsproblemen? Onze school biedt uitkomst! De JNS is een SALTO-school voor speciaal basisonderwijs met een algemeen levensbeschouwelijke grondslag in de wijk Gestel, nabij de Karel de Grotelaan (bushalte op 2 min. loopafstand). Wij bieden uw kind een passend lesaanbod, waarbij we uitgaan van zijn/haar eigen mogelijkheden. Door hierop aan te sluiten, vergroten we de succeservaringen en maakt het uw kind zelfverzekerder.
 
Uitgangspunt
Ons uitgangspunt is dat we streven naar terugplaatsing van uw kind naar het reguliere basisonderwijs. De verantwoordelijkheid blijft gedeeltelijk bij het basisonderwijs liggen. Uw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring voor maximaal 2 jaar. Binnen deze 2 jaar bekijken we of uw kind teruggeplaatst kan worden naar regulier onderwijs of anderszins.

 

Delen: