Leerlingenraad

Ieder schooljaar kiest elke groep een kind dat zitting neemt in de schoolraad. De raad komt elke maand bijeen en bespreekt voorstellen, klachten, enz. van de kinderen zelf. De schoolraadleden doen verslag in hun klas. Hiermee beogen wij instemmingsrecht aan de kinderen te geven en laten we zien dat wij hen serieus nemen in hun groei naar jongvolwassenheid.