3. Externe contacten van onze school

Oudervereniging Balans
Landelijke oudervereniging Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Balans wil hiermee de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk voorkomen.
 
Vragen Passend Onderwijs door Balans
(0800) 5010 Gratis nummer
Contact met Balans
 
Advies- en Informatielijn (0900) 20 200 65   Open: ma-vr 9.30-15.00 uur
Telefoon & adres
(030) 225 50 50
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt
 
Oudervereniging Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
De vereniging biedt veel informatie voor ouders met kinderen met autistische problemen.
NVA Noord Brabant                          Landelijk bureau NVA
Laan van Diepenvoorde 37-42          Weltevreden 4c, 3731 AL De Bilt
5582 LA WAALRE                             Tel. 030-2299800
www.nva-nb.nl                               
website: http://www.autisme.nl                e-mail: info@autisme.nl   
 
Wij Eindhoven
Wij Eindhoven behoort niet tot het personeel van de school, maar is wel een factor van betekenis. Wij Eindhoven heeft de verantwoordelijkheid noodzakelijke hulpverlening te coördineren. Deze begeleiding naar hulpverlening moet altijd ten dienste staan van uw kind in verband met zijn/haar schoolontwikkeling. Wij Eindhoven heeft gesprekken met u en adviseert en ondersteunt bij verwijzing naar hulpverleningsinstellingen. Indien gewenst, kunt u telefonisch een afspraak maken. De intern begeleider of iemand van het ondersteuningsteam  helpt u om  in contact te komen met Wij Eindhoven.
Wij Eindhoven is elke maandag tussen 8.30 en 9.15 uur aanwezig op onze school.
De contactpersonen voor onze school zijn: Anne v.d. Palen en Marianne Berkvens.
U kunt Wij Eindhoven ook rechtstreeks bellen op telefoonnummer: 040 238 89 98.
 

Delen: