Overig

Wij Eindhoven
Wij Eindhoven behoort niet tot het personeel van de school maar is wel een factor van betekenis.
Wij Eindhoven heeft de verantwoordelijkheid noodzakelijke hulpverlening te coördineren Deze begeleiding naar hulpverlening moet altijd ten dienste staan aan de leerling in verband met zijn schoolontwikkeling. Wij Eindhoven heeft gesprekken met ouders en adviseert en ondersteunt bij verwijzing naar hulpverleningsinstellingen. Indien gewenst kunt u telefonisch een afspraak maken. De intern begeleider of iemand van het OT kan ouders helpen in contact te komen met Wij Eindhoven.

U kunt Wij Eindhoven ook rechtstreeks bellen op tel.nummer: 040 238 89 98.
 
Financiële regelingen      
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub enz., omdat ze dat niet kunnen betalen. Zelfs de kosten voor school (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, schoolreis, kamp, excursies, etc.) zijn soms niet meer op te brengen.
In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand, of gebruik maken van andere ondersteuningsregelingen. Daarvoor moet men zich melden bij het Inwonersplein, Stadhuisplein 10, tel 040 2386000 (zie www.eindhoven.nl onder ‘werk en inkomen’).
De gemeente Eindhoven heeft de volgende regelingen:
De Meedoenbijdrage is ervoor om mee te kunnen doen, aan de sportclub, balletles of een kookcursus. Voor theaterbezoek, het zwembad of een krantenabonnement. En om de ouderbijdrage, schoolspullen of een computer te betalen. De bijdrage is bedoeld voor Eindhovenaren met een inkomen tot twintig procent boven de bijstandsnorm.

  1. Hoogte bijdrage

De Meedoenbijdrage is er voor ieder gezinslid. Welk bedrag u in totaal ontvangt, hangt af van de leeftijdsgroep waarin u en uw eventuele partner en/of kinderen vallen. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de bijdrage niet eerder dan in de maand augustus uitbetaald, aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Studenten komen niet in aanmerking voor deze regeling.

  1. Gratis met de bus

Hebt u recht op de Meedoenbijdrage, dan kunt u ook gratis met de bus reizen in Eindhoven en omstreken.(tussen 9 en 17 uur)
 
 
Stichting Leergeld
Ook de Stichting Leergeld zet zich in om kinderen van 4 tot 18 jaar mee te laten doen, samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zo biedt zij kansen aan kinderen, die om financiële redenen anders aan de kant zouden staan, om deel te nemen aan activiteiten die de school organiseert, aan sport, muziek, dans enzovoort.
U kunt informatie hierover vinden op http://www.eindhoven.nl/artikelen/Regelingen-voor-inkomensondersteuning.htm
 
Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen, maar moeten dit laten doen door een intermediair (b.v. Wij Eindhoven), of een andere instantie  die betrokken is bij de begeleiding van het gezin).
 
 
   

Delen: