Overig

Wij Eindhoven
Wij Eindhoven behoort niet tot het personeel van de school maar is wel een factor van betekenis.
Wij Eindhoven heeft de verantwoordelijkheid noodzakelijke hulpverlening te coördineren Deze begeleiding naar hulpverlening moet altijd ten dienste staan aan de leerling in verband met zijn schoolontwikkeling. Wij Eindhoven heeft gesprekken met ouders en adviseert en ondersteunt bij verwijzing naar hulpverleningsinstellingen. Indien gewenst kunt u telefonisch een afspraak maken. De intern begeleider of iemand van het OT kan ouders helpen in contact te komen met Wij Eindhoven.

U kunt Wij Eindhoven ook rechtstreeks bellen op tel.nummer: 040 238 89 98.
 
Financiële regelingen      
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub enz., omdat ze dat niet kunnen betalen. Zelfs de kosten voor school (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, schoolreis, kamp, excursies, etc.) zijn soms niet meer op te brengen.
In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand, of gebruik maken van andere ondersteuningsregelingen. Daarvoor moet men zich melden bij het Inwonersplein, Stadhuisplein 10, tel 040 2386000 (zie www.eindhoven.nl onder ‘werk en inkomen’).
De gemeente Eindhoven heeft de volgende regelingen:
De Meedoenbijdrage is ervoor om mee te kunnen doen, aan de sportclub, balletles of een kookcursus. Voor theaterbezoek, het zwembad of een krantenabonnement. En om de ouderbijdrage, schoolspullen of een computer te betalen. De bijdrage is bedoeld voor Eindhovenaren met een inkomen tot twintig procent boven de bijstandsnorm.

  1. Hoogte bijdrage

De Meedoenbijdrage is er voor ieder gezinslid. Welk bedrag u in totaal ontvangt, hangt af van de leeftijdsgroep waarin u en uw eventuele partner en/of kinderen vallen. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de bijdrage niet eerder dan in de maand augustus uitbetaald, aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Studenten komen niet in aanmerking voor deze regeling.

  1. Gratis met de bus

Hebt u recht op de Meedoenbijdrage, dan kunt u ook gratis met de bus reizen in Eindhoven en omstreken.(tussen 9 en 17 uur)
 
 
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld kan ouders met (tijdelijke) beperkte financiële middelen ondersteunen zodat hun kind toch kan deelnemen aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een sport, dans of muziekles. Maar ook kan Stichting Leergeld indien nodig helpen bij schoolkosten, een fiets of een computer. Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kunnen ouders zich melden bij: Stichting Leergeld Eindhoven Doctor Cuyperslaan 64 5623 BB Eindhoven 0402131141 Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
info@leergeldeindhoven.nl
www.leergeld.nl/eindhoven

 
   

Delen: