Ouderbijdrage

Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage aan ouders omdat we merken dat het voor veel ouders een behoorlijke extra uitgave blijkt te zijn.
Ouders kunnen geen beroep op Stichting Leergeld doen voor de ouderbijdrage of voor schoolreisje en schoolkamp. Daarom hebben we besloten de ouderbijdrage af te schaffen en geen geld meer te vragen voor het schoolkamp en het schoolreisje. Uiteraard geven wij wel de garantie dat deze activiteiten zullen blijven bestaan. Mochten er ouders zijn die de school toch met een vrijwillige bijdrage willen steunen, dan waarderen we dat uiteraard. Het vrijwillige bedrag mag overgemaakt worden op de rekening van school, banknummer NL62INGB0003868816 ten name van Salto Jan Nieuwenhuizenschool.

Een steuntje in de rug voor gezinnen met een laag inkomen
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan sportclubs, muziekverenigingen en
voldoende spullen hebben om goed mee te kunnen doen op school. Als dat door geldzorgen niet lukt,
kan Stichting Leergeld u helpen. De mogelijkheden die zij bieden voor kinderen in het basisonderwijs
zijn bijvoorbeeld: een (refurbished) computer, een fiets, contributiegeld voor sportclubs, naschoolse
activiteiten, zomerkampen, enzovoort.
Informatie over Stichting Leergeld Eindhoven kunt u vinden op https://www.leergeld.nl/eindhoven/.

Als je vragen hebt of als je het fijn vindt als iemand je ondersteunt bij de aanvraag, zoek je contact met de intern begeleider van de school of de contactpersoon van WIJeindhoven.

Sponsoring
Als de school giften of extra geld buiten de ouderbijdrage ontvangt, wordt dit sponsoring genoemd.
Voor de start van de sponsoractie wordt bekend gemaakt wat het doel is van de actie en waaraan het
geld wordt besteed. Zo kan u zelf bepalen of en met welk bedrag u bijdraagt aan de sponsoractie.
Er zijn landelijke regels voor als u zelf of als uw bedrijf, de school wil sponsoren. Bent u dit van plan,
spreek dan met de directeur van de school hierover. In het schoolplan en op de website van SALTO
staat meer informatie.