Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE 

Bij de aanmelding van je kind, stellen wij je op de hoogte van de vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00.  Hiervan voeren we activiteiten uit en schaffen we materialen aan die niet door de overheid worden gesubsidieerd.  

Ieder jaar ontvang je van de penningmeester van de Medezeggenschapsraad een toelichtende brief met verzoek tot betaling en krijg je een overzicht van wat er met de ouderbijdrage gebeurt. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. 

Voor het schoolreisje vragen wij een bijdrage van € 20,00.
Voor het schoolverlaterskamp vragen wij een bijdrage van ongeveer € 65,00. 

FINANCIËLE REGELINGEN 

Is het voor je kind niet mogelijk om mee te doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub enz., omdat je dat niet kunt betalen? Of kun je de kosten voor school (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, schoolreis, kamp, etc.) niet meer opbrengen? Dan zijn er financiële regelingen te treffen. 

In veel gevallen kun je een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand, of gebruik maken van andere ondersteuningsregelingen. Daarvoor kun je je melden bij het Inwonersplein, Stadhuisplein 10, tel 040 2386000 (zie www.eindhoven.nl onder ‘werk en inkomen’).