Ouder contacten

Uiteraard hechten wij veel waarde aan contact met ouders. Ons team staat open voor alle momenten van overleg tussen jou en de leerkracht. Schroom niet om met je vragen of problemen bij ons te komen. Wij helpen je graag! Maak een afspraak met de leerkracht, zodat hij/zij echt even tijd voor je heeft. 

Contact met ons is ook mogelijk via: 

  • Telefoonnummer 040-2516155. Indien je een leerkracht wil spreken, is dit uitsluitend buiten de lesuren mogelijk
  • E-mail: info@sbo-jns.nl 
  • Oudergesprek: minstens 3x per jaar heb je een uitgebreid gesprek over de vorderingen van je kind 
  • De ouderavonden (zie o.a. de schoolkalender in de PARRO app)
  • Openbare MR-bijeenkomsten (de data staan op de schoolkalender)
  • De schoolapp: Zodra je kind is ingeschreven, ontvang je een uitnodiging met een link voor onze schoolapp PARRO