7. Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE
Bij de aanmelding van uw kind, stellen wij u op de hoogte van de vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00. Hiervan schaffen we materialen aan die niet door de overheid worden gesubsidieerd.
In oktober van dit schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de Medezeggenschapsraad een toelichtende brief met verzoek tot betaling en krijgt u een overzicht van wat er met de ouderbijdrage gebeurt.
Voor het schoolreisje vragen wij een bijdrage van  € 20,00.
Voor het schoolverlaterskamp vragen wij een bijdrage van € 65,00.

 

Delen: