2. Missie en visie

 MISSIE EN VISIE
 
Optimale ontwikkeling van uw kind
Onze school streeft naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind. Dat betekent dat we hem/haar niet overvragen, maar zeker ook niet ondervragen. De JNS heeft dezelfde kerndoelen als een gewone basisschool, maar uw kind krijgt meer tijd om de doelen te bereiken. Daarnaast heeft uw kind te maken met kleinere groepen en is er specifieke expertise. Wanneer de kerndoelen niet binnen de mogelijkheden van uw kind behoren, wordt dat uiteraard kenbaar gemaakt bij u.
 
Onderwijs op maat
Wij zien het als een uitdaging om uw kind op zijn of haar niveau hulp te bieden en zo goed als mogelijk is voor te bereiden op de toekomst. In principe heeft elke leerling op onze school specifieke hulpvragen. Wij bieden ‘onderwijs op maat’. Dat wil zeggen dat we elk kind individuele hulp geven als dat nodig is en voor zover dat mogelijk is met de middelen die ons ter beschikking staan. Het onderwijs in de klas staat echter centraal.
 
Elk kind is uniek
Samen met onze eigen specialisten volgen én ondersteunen wij de ontwikkeling van uw kind, zowel leerinhoudelijk als ook sociaal-emotioneel. Omdat de reis net zo belangrijk is als de bestemming, vinden wij niet alleen leerresultaten belangrijk, maar ook het leerproces. Uw kind moet terug kunnen kijken op een prettige en leerzame schooltijd. Vanuit deze gedachte werken we samen aan de toekomst van uw kind. Wij voelen ons in deze visie gesterkt door onze actieve en betrokken MR en het SALTO-bestuur, waartoe onze school behoort.

Dit alles geven wij vorm vanuit de gezamenlijke visie van SALTO: Samen, Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen. 

Voor onze inhoudelijke speerpunten en uitgebreide missie en visie verwijzen we u graag naar ons schoolplan. (zie: informatie)
 

Delen: