3. Doelgroep

Welke kinderen komen naar onze school?
Op de SALTO Jan Nieuwenhuizenschool bieden wij speciaal basisonderwijs. Speciale basisscholen zijn bedoeld voor onder andere moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en kinderen met lichte gedragsproblemen.
Onze school heeft dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen krijgen meer tijd om die te halen. De groepen zijn kleiner en er werken gespecialiseerde leerkrachten.Tevens is er een gedragswetenschapper werkzaam.
Bij al deze kinderen is het uitgangspunt dat er gestreefd wordt naar terugplaatsing in het basisonderwijs.
De verantwoordelijkheid blijft gedeeltelijk bij het basisonderwijs liggen.
Kinderen hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor maximaal  twee jaar. Binnen deze twee jaar wordt bekeken of kinderen teruggeplaatst worden naar regulier onderwijs of anderszins.

Delen: