6. Contacten met ouders

OUDERCONTACT
 
Uiteraard hechten wij veel waarde aan contact met de ouders/verzorgers. Ons team staat open voor alle momenten van overleg tussen u en de leerkracht. Schroom niet om met uw vragen of problemen bij ons te komen. Wij helpen u graag! Maak een afspraak met de leerkracht, zodat hij/zij echt even tijd voor u heeft.
Contact met ons is ook mogelijk via:

  • Telefoonnummer 040-2516155. Indien u een leerkracht wilt spreken, is dit uitsluitend buiten de lesuren mogelijk.
  • E-mail: info@sbo-jns.nl
  • Oudergesprek: minstens 3x per jaar hebt u een uitgebreid gesprek over de vorderingen van uw kind.
  • De ouderavonden (zie o.a. de schoolkalender)
  • Openbare MR-bijeenkomsten (de data staan op de schoolkalender) en  thema-avonden.
  • Uitnodiging tot het meemaken van lessen.
  • De schoolapp: u kunt deze gratis downloaden. Ga naar de app store of Google Play, zoek: Jan Nieuwenhuizenschool (via Concapps B.V.) en download de app.
     
Delen: